Snow Reel, 1:30 min, silent, digitized 16mm Ektachrome, 2020

Maine, 1:43 min, sound, digitized 16mm Ektachrome, 2020

Sea/Trees, sound, digital video, October 2020                                                                               
For Matt Freedman (1957-2020)